Geld & zo

Vakantiegeld 2019. Sparen, uitgeven of ….. anders?

Het komt er weer aan!

Historie vakantiegeld.

Vakantiegeld is al jaren een verworven recht voor onze generatie, maar komt toch elk jaar in mei weer als verrassing. Maar hoe is dat nu ontstaan. Wanneer kregen de eerste werknemers vakantiegeld?

vakantiegeld

1910: doorbetalen vrije dagen.

De vakbonden streden voor meer vrije dagen. Het was toen normaal dat je 70 uren per week werkte. Alleen op zondag was je vrij en kon je uitrusten. De Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) zorgde er in 1910 als eerste voor dat hun leden een aantal vrije dagen kregen. Weliswaar onbetaald, maar toch.

In 1911 kregen deze leden voor het eerst 1 week doorbetaalde vakantiedagen. Dat was een mijlpaal.

Het duurde nog lang voordat dit in meerdere branches was geregeld. Pas in 1955, na de jaren 30 crisis en de Tweede Wereldoorlog, werd het een beetje normaal om per jaar 1 of 2 weken doorbetaalde vakantiedagen te krijgen.


“U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.”

– Rijksoverheid –

1968: vakantiegeld wettelijk vastgelegd.

Het recht op vakantiegeld (wettelijk vakantiebijslag) werd in 1968 bij wet werd geregeld, maar dat is niet vanzelf gegaan. Vakbonden en werknemers hebben hier hard voor gestreden. Het leidde zelfs tot rellen in 1966, omdat de ene groep bouwvakkers minder kregen dan een andere groep.

De vakantiebijslag werd ingevoerd om mensen in de gelegenheid te stellen om op vakantie te gaan. Zonder dit zouden ze het destijds niet kunnen betalen. De werkgever kreeg na de vakantie een uitgeruste werknemer terug.

Wanneer uitbetaald. Jaarlijks of maandelijks?

Veel werkgevers betalen het geld jaarlijks met het salaris in mei uit. Anderen weer in juni, maar tegenwoordig zie je vaker dat het maandelijks met het salaris uitbetaald wordt. Als je het wil besteden aan je vakantie, zet het dan maandelijks opzij. Bij de laatste groep zie je vaak dat het op ‘de grote hoop’ komt en dus op gaat aan dagelijkse bestedingen.

Wie krijgt vakantiegeld?

In principe heeft iedere werknemer recht op vakantiegeld. Standaard bedraagt dit 8% van je bruto jaarsalaris. Uitzondering hierop kan zijn iemand die meer dan 3 x het minimumloon ontvangt. Onderling kan men dan overeenkomen dat er minder of geen vakantiegeld betaald wordt.

Ook als je een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV (zoals WW, WIA, Wajong, IOW en WAO etc.) ontvangt, heb je recht op vakantiegeld. Voor een bijstandsuitkering is dit 5% en voor uitkeringen van het UWV is dit 8%.

Ouderen met een AOW uitkering krijgen ook vakantiegeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het gaat hierbij om vaste bedragen.

Bijzondere omstandigheden.

Hoe zit het als ik ontslag krijg?

Bij ontslag ontvang je ook bij de laatste betaling het vakantiegeld naar rato. Stel dat je per 31 augustus je ontslag krijgt, dan heb je nog recht op 3 maanden vakantiegeld als je het normaal in mei ontvangt. Namelijk juni, juli en augustus.

Als mijn werkgever failliet gaat.

Stel je eens voor dat je werkgever failliet gaat. Dan kun je misschien een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen. En later misschien een WW-uitkering. Het UWV neemt dan de betaling van het loon over van je werkgever. Inclusief het vakantiegeld.

Hoe werkt het bij loonbeslag?

Wanneer een deurwaarder beslag legt op je loon houdt hij rekening met de beslagvrije voet. Dit geld mag je houden om je vaste lasten te betalen. Als je loon hoger is dan de beslagvrije voet mag de deurwaarder ook het vakantiegeld inhouden, omdat dit een aanvulling is op je inkomen.

En bij ouderschapsverlof?

Vakantiegeld wordt berekend over het aantal gewerkte (betaalde) uren. Hierdoor bouw je tijdens het ouderschapsverlof geen vakantiegeld op. Uitsluitend als een werkgever meebetaald aan het verlof bouw je, alleen over dat deel, vakantiegeld op.

vakantiegeld

Wat gebeurt er bij ziekte.

Zelfs bij ziekte bouw je vakantiegeld op. Stel dat je loon door ziekte of verlof lager wordt, dan bouw je over dat lagere deel vakantiegeld op.

Wat nu als ik overlijd?

Bij overlijden eindigt je dienstverband. Net als bij ontslag behoudt je het recht op vakantiegeld. Je nabestaanden ontvangen dit.

vakantiegeld

Hoe zit het met belasting?

In Nederland hanteren we een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat over een deel van je loon je een laag tarief betaald en over het overige deel hogere tarieven betaald. Doordat vakantiegeld bovenop het jaarsalaris komt, wordt het met een hoger tarief belast. Daarnaast kunnen heffingskortingen een nadelig effect hebben omdat deze worden toegepast op het jaarsalaris waardoor er minder wordt uitbetaald.

Waar geven we het aan uit?

vakantiegeld

Het blijkt dat de meeste Nederlanders (45%) het vakantiegeld daadwerkelijk uitgeven aan vakantie. Maar liefst 38% van de Nederlanders spaart het vakantiegeld om een buffer aan te leggen of spaart voor een speciaal doel. Bijvoorbeeld een vakantie of een auto. Bij 19% komt het op ‘de grote hoop’. Bij deze groep bestaat het risico dat het ‘gewoon’ op gaat zonder dat ze het merken. 12% koopt iets groots van het vakantiegeld, omdat dit niet uit het gewone spaargeld betaald kan worden. Een groep van 8% belegt het vakantiegeld.

Mensen die het vakantiegeld maandelijks bij hun salaris ontvangen geven het minder vaak uit aan vakanties dan degene die het jaarlijks ontvangen. Zij sparen hiervan ook minder. Het komt veelal op de ‘grote hoop’ en gaat op aan dagelijkse dingen.

Waar geef ik het aan uit?

Ons vakantiegeld gebruiken wij nagenoeg volledig aan vakanties, omdat wij zo veel genieten van het reizen, het ontdekken van nieuwe plekken en landen. Het hele jaar door besparen wij voor verschillende spaardoelen dus hoeven wij het hier niet aan te besteden. Daarnaast kost een vakantie tegenwoordig behoorlijk wat geld. Het vakantiegeld komt hier erg goed van pas.

Naast de zomervakantie willen wij ook graag in de mei- en herfstvakantie weg met het gezin. Het vakantiegeld is hierdoor meer dan welkom. Alleen hiermee redden we het niet qua budget, dus blijven we lekker besparen. Het geld om te genieten moet uiteindelijk wel op tafel komen.

Conclusie.

Vakantiegeld bestaat inmiddels ruim 100 jaar, maar is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. We kijken er jaarlijks, of maandelijks, naar uit en geven het in de meeste gevallen nog steeds uit aan vakanties.

Wil je meer lezen hoe onze vakanties bekostigd worden? Hier vind je het.

Show More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Close